Les orquídies a:

Catalunya ►
Península Ibèrica ►

Europa ►


     Lloc web actualitzat amb data:
          21 de maig de 2016


Ophrys ×soller


                                                                                           Ophrys ×soller - Ophrys apifera × O. speculum - (Illa de Mallorca) - 5 maig 2016 - Autor: Sven Jonasson
                                                        ©
Lluís Salvador - 2016 -  Lloc web creat el 28 febrer 2012  -  Totes les imatges són propietat del seu autor i tenen els drets reservats