G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

MATERIALS DE DIFUSIÓ
casa


Disposem d'una col·lecció de 37 imatges d'orquídies per exposar dins un local. Per fer-ne una cessió temporal d'aquesta exposició heu d'escriure a:

Sr. Jordi Prat

jpratf12@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fitxes d'ajuda per poder determinar certes espècies semblants:

Format: "jpg "

Làmina 1: Comparativa espècies del Grup Ophrys sphegodes: Ophrys arachnitiformis, Ophrys passionis, Ophrys sphegodes i Ophrys araneola

Làmina 2: Comparativa de: Ophrys incubacea i Ophrys passionis

Làmina 3: Comparativa de les Ophrys del grup fusca: Ophrys forestieri, Ophrys bilunulata, Ophrys arnoldii, i Ophrys sulcata

Làmina 4: Comparativa de: Ophrys dyris i Ophrys forestieri

Làmina 5: Comparativa de: Orchis mascula i Orchis olbiensis

Làmina 6: Comparativa de les tres Serapies: Serapias lingua, S. parviflora i S. vomeracea

Làmina 7: Comparativa de: Anacamptis morio subsp. picta i A. morio subsp. champagneuxii

Làmina 8: Comparativa de les orquídies grogues: Dactylorhiza sambucina, Orchis provincialis, Dactylorhiza insularis, i Orchis pallens

Làmina 9: Comparativa de: Cephalanthera longifolia, C. rubra i C. damasonium

Làmina 10: Comprativa de Limodorum abortivum i L. trabutianum

 

Format: "pdf "

Làmina 1: Comparativa espècies del Grup Ophrys sphegodes: Ophrys arachnitiformis, Ophrys passionis, Ophrys sphegodes i Ophrys araneola

Làmina 2: Comparativa de: Ophrys incubacea i Ophrys passionis

Làmina 3: Comparativa de les Ophrys del grup fusca: Ophrys forestieri, Ophrys bilunulata, Ophrys arnoldii, i Ophrys sulcata

Làmina 4: Comparativa de: Ophrys dyris i Ophrys forestieri

Làmina 5: Comparativa de: Orchis mascula i Orchis olbiensis

Làmina 6: Comparativa de les tres Serapies: Serapias lingua, S. parviflora i S. vomeracea

Làmina 7: Comparativa de: Anacamptis morio subsp. picta i A. morio subsp. champagneuxii

Làmina 8: Comparativa de les orquídies grogues: Dactylorhiza sambucina, Orchis provincialis, Dactylorhiza insularis, i Orchis pallens

Làmina 9: Comparativa de: Cephalanthera longifolia, C. rubra i C. damasonium

Làmina 10: Comparativa de Limodorum abortivum i L. trabutianum

 

Enllaç a totes les làmines en els dos formats "jpg" i "pdf":

TOTES

 GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte