G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

 
esquerra
casa
dereta

Híbrids de la Península Ibèrica i Illes          revisat l'1 d'agost 2017
Anacamptis ×albertii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

 
Anacamptis ×semisaccata
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

(Hautz.)  B. Bock  2012
Anacamptis ×dülükae         (nom provisional)
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

×Anamantoglossum almeriense
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

 
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Anacamptis ×simorrensis
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

(Pau)  B. Bock  2012
×Anacamptorchis celtiberica
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    I.P.N.I.    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

(C. Bernard & G. Fabre) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr.  2007
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   - -
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 

(Pau)  B. Bock 2012
×Gymnacamptis reserata
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

×Anacamptorchis monsignatica
Registre:   --------
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

( Brande ) Stace  2009
×Anacamptorchis morioides        (Orchix x mezquitensis)
Registre:    I.P.N.I.     - Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

José Álvarez Gándara
×Orchiserapias monfortensis
Registre:    ---------
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

A. Camus  &  Sennen  1929
×Serapicamptis fontanae
Registre:    I.P.N.I.  - Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Rivas Goday    1946
Orchis ×ruperconchae
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Rivas Goday   1946
Orchis ×caballeroi
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 

Sericamptis ×debeauxii
Registre:    I.P.N.I          Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

× Serapicamptis correvonii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Godfery 1921
Registre:    Tela Botanica       I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
J. Bot., 59 : 57 - 1921

Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Dactylorhiza elata ×[Anacamptis pyramidalis × Gymnadenia odoratissima ?)
Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

(G. Keller & Jeanj. ) Soó 1962
Dactylorhiza ×dubreuilhii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 
Publicacions relacionades :
Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 253 (1933)
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 9 (1962)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 110 - Any 2005

Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

(G.Keller ex T.StephensonSoó 1962
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
   

Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Nomina Nova Generis Dactylorhiza. Budapest - Any 1962
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 110 - Any 2005

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

×Spilorhiza diversiflora
Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

(Soó) Soó  1962
Dactylorhiza ×kerneri
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Nomina Nova Generis Dactylorhiza: 9 - Budapest - Any 1962
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 110 - Any 2005

(Druce) Soó 1962
Dactylorhiza ×transiens
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:

(Godfery). J. Duvign  1983
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Nouv. Fl. Belgique, Luxembourg, N. France et Rég. vois. (ed. 3) 922 (1983)

(E. G. Camus)  Soó 1962
Dactylorhiza ×carnea
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

(Hausskn.) Borsos & Soó  1960
Dactylorhiza ×aschersoniana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
 
Publicacions relacionades :
Annales universitatis scientiarum budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio biologica. 3: 113 (1960)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 111 - Any 2005


Dactylorhiza ×guillaumeae
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Bulletin de la Société Botanique de France, Lettres Botaniques. París. Vol. 130 (2): 154 (1983)

(P. Delforge)  P. Delforge    2000
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge:
Imatges d'herbari

(Wilmott) Soó  1962
Dactylorhiza ×dinglensis
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Primera cita: Sota l'Embassament de Lladres, a Peguera 1 juliol 1981..

(E. G. Camus)  Peitz  1972
×Dactylodenia legrandiana
Registre:   I.P.N.I.    -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

×Pseudorhiza bruniana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
   
Publicacions relacionades :
Orchid Review. An Illustrated Monthly Journal Devoted to Orchidology in all its Branches. Kingsteignton 79(935): 142 (1971)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 111 - Any 2005

(E. G. Camus)  Peitz  1972
×Dactylodenia lebrunii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Dactylorhiza sambucina   x  D. sulphurea
Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:

Epipactis cardina  ×    E. kleinii (parviflora)
Epipactis ×conquensis
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Epipactis ×bruxellensis
Registre:   I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Epipactis ×populetorum
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

W. Foelsche  1999
Registre:   I.P.N.I.       I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 

Peterm    /  C. E. Hermos. 1998
Gymnadenia intermedia nothosubsp. proxima
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Gymnadenia ×sabandoi
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

(E.G. Camus)  Asch. & Graebn.   1907
×Orchimantoglossum lacazei
Registre:   I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Orquídies d,Europa  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte